WLAN

WLAN je zkratka anglických slov Wireless Local Area Network nebo též Wireless LAN. Znamenají „bezdrátová místní síť“.
Je to typ místních sítí, které jako přenosové médium používají elektromagnetické rádiové vlny v pásmech řádu GHz (gigahertzů). Je pro ně typické sdílení média a princip CSMA/CA, na rozdíl od CSMA/CD např. u Ethernetu.
Jako příklad sdíleného média z jiného typu (drátových) sítí lze uvést hub = koncentrátor. Vždy jen jedno ze zařízení ve sdíleném segmentu vysílá, ostatní musí „mlčet“ a případně jen přijímat. Je to zásadní rozdíl proti tzv. přepínaným sítím, kde současně mohou vysílat všechna zařízení a pracují plně duplexním provozem.
Sdílení je velmi omezujícím faktorem, který snižuje efektivní rychlost přenosu v síti při použití více komunikujících zařízení současně. Proto standardizované rychlosti WLAN, např. 11 Mbit/s nebo 54 Mbit/s, jsou dosažitelné pro reálný přenos dat jen u bezdrátových sítí s málo klienty nebo u sítí s malou soudobostí požadavků na přenos.

Režimy činnosti

Zařízení v bezdrátových sítích mohou spolu komunikovat ve dvou základních režimech: Infrastrukturním a „ad hoc“.
Infrastrukturní režim je síťový druh provozu mezi více zařízeními, který využívá takzvaného přístupového bodu, anglicky Access Point. Tento režim je pro WLAN nejobvyklejší.
Ad hoc je komunikace výlučně mezi dvěma klienty navzájem. Vžitý anglický výraz je peer-to-peer. Přístupový bod se zde nevyžaduje.
Pomocí bezdrátové sítě lze vytvořit most (bridge) mezi dvěma drátovými sítěmi. K tomu se používají zařízení, zvaná bezdrátový most, anglicky wireless bridge. Tato zařízení jsou často shodná s přístupovými body, pouze změnou nastavení se mění jejich funkce.

Standardy

Provoz bezdrátových sítí se řídí mezinárodními standardy a podléhá pravidlům národních regulátorů, v Česku je to Český telekomunikační úřad.
Základní standard pro WLAN je IEEE 802.11. Zahrnuje celou rodinu norem, označených doplňkovými písmeny na konci, např. 802.11a, 802.11b atd. Vydává je institut IEEE a na jeho stránkách je za určitých podmínek lze získat.
Standardy respektují regionální zvláštnosti. Např. z celkového počtu 14 kanálů v pásmu 2,4 GHz je jich použitelných v USA, Evropě nebo Japonsku různý počet.