Broadcast

Broadcast je poslední adresa v daném segmentu sítě. Při poslání paketu na tuto adresu se tento rozešle všem uzlům v dotyčném segmentu sítě. Broadcast adresa se používá například pro zjištění MAC adres cílového počítače pomocí ARP.
Broadcast adresa se dá zjistit podle IP adresy a masky podsítě. Například pro síť, v níž je počítač s IP adresou 192.168.8.4 a která má masku 255.255.255.0, je IP adresa broadcastu 192.168.8.255, MAC adresa broadcastu je vždy FF-FF-FF-FF-FF-FF.
V rozsáhlých sítích může odeslání na broadcast adresu způsobit její zahlcení.