Beacon frame

Beacon frame je řídící rámec SSID pro WLAN. Obsahuje všechny informace o síti. Rámce jsou vysílány v pravidelných intervalech. Oznamují přítomnost bezdrátové sítě LAN. Jsou přenášeny pomocí přístupového bodu (AP). Vyzývají nové stanice v dosahu ke vstupu do sítě a synchronizují čas.
Během vysílání beacon frame je přerušen datový provoz v bezdrátové síti. Interval vysílání těchto "majáků" lze u většiny přístupových bodů nastavit, to nastavení je většinou označováno jako beacon time či beacon interval. Nízké číslo zvyšuje stabilitu spojení v místech nekvalitního či rušeného signálu naopak vysoké číslo zvyšuje datovou propustnost bezdrátové sítě. Stanadardně bývá nastaveno na 100 ms tj. beacon frame je vysíláno 10x za jednu sekundu.