Access point

Wireless access point (česky bezdrátový přístupový bod) je zařízení, které převádí (přijímá a znovu vysílá) signál pro bezdrátovou wifi síť. To umožnuje komunikaci libovolných dvou klientů připojených ke stejnému přístupovému bodu, aniž by byla nutná možnost přenášet signál přímo mezi klienty. Zároveň má ale i konektor do běžného Ethernetu a může sloužit například jako router. Připojením klientských bezdrátových zařízení k přístupovému bodu vzniká bezdrátová síť. Spojením více přístupových bodů vzniká bezdrátová síť umožňující „roaming“, tedy klientské bezdrátové zařízení se mohou připojovat k síti přes více přístupových bodů. Sítě složené pouze z klientských bezdrátových zařízení bez přístupových bodů se nazývají ad-hoc sítě.